שלום אורח

תנאי שימוש

 

אתר "תיבת נוח" (להלן: "האתר") נמצא בבעלות חברת דורות מזור נט בע"מ ח.פ. 515658359 (להלן: "המפעילה").

גלישה ושימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש המפורטים להלן, כל אדם אשר ייכנס לעשות שימוש באתר ייקרא להלן: "הגולש" ו/או "המשתמש". 

הפרה של תנאי השימוש מהווה הפרת הסכם בין המשתמש לבין המפעילה.

תנאי השימוש מתעדכנים מעת לעת ויש לעיין בהם טרם הגלישה באתר.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

כותרות הסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד ולא תהיה להן כל משמעות מעבר לכך.

 

כללי

1. האתר הינו אתר היכרויות המיועד למגזר הדתי, על גווניו השונים, הידוע בשם "תיבת נוח" והמופעל בדומיין www.dos2date.co.il.

2. מפעילת האתר רשאית לשנות את שם האתר ו/או את הדומיין על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. המפעילה תשמור במאגריה את הפרטים אשר יזין המשתמש. המפעילה תהיה רשאית  לרשום מאגר מידע על פי שיקול דעתה או במידה ותידרש לכך על פי דין.

 

רישום לאתר (יצירת פרופיל) והשימוש באתר

4. הרישום לאתר הינו מגיל 18.

5. בעת הרישום לאתר הינך נדרש למלא את פרטיך האישיים, לצורך יצירת פרופיל אישי באתר.

6. בעת יצירת הפרופיל, שם לב, כי חלק מהפרטים הינם פרטי חובה וחלקם הינם פרטי רשות. ללא מילוי פרטי החובה, לא ניתן יהיה לסיים את ההרשמה ולהיכנס לגלישה באתר.

7. המשתמש מתחייב להזין פרטים נכונים, לא להתחזות לאדם אחר ולא להזין פרטים מטעים.

8. חל איסור להירשם לאתר יותר מפעם אחת.

9. חל איסור על המשתמש להעביר את פרטי הכניסה שלו לאתר לאדם אחר.

10. חל איסור להעלות לאתר תוכן הכולל פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או בזכויותיו ובכלל זה: פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות יוצרים, לשון הרע ו/או כל פגיעה אחרת מכל מין וסוג שהוא. העלאת תמונות או תוכן כלשהו על ידי המשתמש, מהווה הצהרה של המשתמש, כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או בעל ההרשאות הנדרשות לצורך העלאת התוכן כאמור לאתר.

11. חל איסור לרשום בכרטיס הגולש, באזור המלל החופשי, פרטי התקשרות (טלפון, דוא"ל, לינק לעמוד פייסבוק/אינסטגרם, כתובת וכיוצ"ב.

12. המשתמש מתחייב, לאור אופי האתר, כי לא יעלה תמונות חושפניות ו/או תמונות אשר יש בהן בכדי לפגוע ברגשות ציבור הגולשים ו/או תוכן אחר אשר אינו הולם את אופי האתר.

13. המפעילה שומרת על זכותה שלא לאפשר העלאת תמונות ו/או תוכן מסויים אשר לעניות דעתה אינו עולה בקנה אחד עם אופי האתר ו/או שאינו ראוי והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14. חל איסור להעתיק מהאתר מידע כלשהו, לרבות, אך לא רק, מידע הקשור למשתמשים אחרים באתר, תמונות, תוכן כלשהו הנמצא באתר, עיצובים של האתר וכיוצ"ב.

15. חל איסור לפרסם מוצרים, שירותים או אתרים אחרים כלשהם במסגרת השימוש באתר, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה.

16. חל איסור לפנות למשתמשים אחרים באתר בלשון פוגענית, מעליבה, תוקפנית וכיוצ"ב.

17. מובהר בזאת, כי הואיל ומדובר באתר היכרויות המפעילה שומרת לעצמה על הזכות להציע למשתמשים ליצור קשר עם משתמשים אחרים אשר עונים להגדרות החיפוש שלהם, או לחלק מהם.

18. במקרה של הפסקת השימוש באתר, על המשתמש לפנות אל : https://www.dos2date.co.il/contact לצורך מחיקת כרטיסו ופרטיו מן האתר.

19. עם בקשה המשתמש למחוק את כרטיסו מן האתר, יימחקו כל הפרטים וההודעות של המשתמש ללא אפשרות לשחזר אותם.

20. המשתמש יוכל לבקש מן האתר "להקפיא" את המנוי. במקרה כזה יוצגו ההודעות של המשתמש באתר, אולם לא תהיה אפשרות לשלוח אליו הודעות.

האם מי שמפסיק את המנוי שלו, הנתונים שלו נמחקים באופן אוטומטי, או שהוא צריך לעשות משהו אקטיבי בשביל זה?

 

21. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, למנוע רישום לאתר של משתמש מסויים או לחסום גישה לאתר של משתמש קיים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש שלא התאפשר רישומו או משתמש שנחסם, יוכל לפנות למפעילה בכתובת https://www.dos2date.co.il/contact/ ולאחר שתבחן המפעילה את טענות המשתמש, תקבל החלטה האם לאפשר לאותו משתמש להשתמש באתר אם לאו.

22. חל איסור על העלאת וירוסים, תוכנות ריגול, סוסים טרויאנים, דואר זבל וכיוצ"ב שלא כדין.

 

הגנת פרטיות

23. המפעילה תשמור על המידע המופיע בכרטיסו האישי של כל משתמש באמצעים טכנולוגיים המקובלים בתחום.

24. המפעילה תשמור את הפרטים של כל משתמש ואת ההודעות שהמועברות בין המשתמשים במאגרי המידע של וככל שתחליט או תידרש לכך על פי דין, תקים מאגר מידע רשום.

25. מובהר בזאת, כי המפעילה משתמשת בשתילת קובצי cookies במחשב המשתמש וזאת לצורך איסוף נתונים ומידע וכיוצ"ב, על פי שיקול דעתה של המפעילה. ידוע למשתמש, כי חסימת קבצי cookies עלולה לפגוע באפשרויות הגלישה שלו באתר ואף למנוע ממנו להשתמש באתר כליל.

26. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום אנשים מסויימים מהגלישה באתר, הן רשומים והן מנויים בתשלום, להגביל את הגלישה למשתמשים מסויימים, לאפשר גישה לחלקי דפים באתר למין מסויים, להגביל כניסה לאיזורים מסויימים בתשלום בלבד וכו' והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמען קידום האתר ומטרתו.

 

הגבלת אחריות

27. המפעילה לא תהיה אחראית לכל תוכן אשר העלה מי ממשתמשי האתר.

28. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בגין תוכן אשר הועלה על ידי משתמש אחר באתר.

29. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל תוכן שהוא מעלה לאתר והוא מתחייב לפצות ולשפות את המפעילה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לה כתוצאה מתוכן שהועלה על ידו לאתר.

30. המפעילה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר העלאת תוכן מסויים ו/או להוריד תוכן מסויים לאחר העלאתו ו/או לא לאשר רישום אדם כלשהו כמשתמש באתר ולגולש לא תהיה כל טענה כנגד המפעילה בעניין זה.

31. מובהר בזאת, כי המפעילה לא מתחייבת להפעיל את האתר למשך תקופת זמן כלשהי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד המפעילה בגין הפסקת הפעלת האתר ו/או התמיכה הטכנית בו.

32. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה להפעיל את האתר בצורה רציפה ותקינה, אולם אם ככל ובשל בעיות ו/או תקלות טכניות כלשהן, לא תתאפשר הפעלה רצופה של האתר, החברה לא תישא בכל אחריות בעניין זה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

 

זכויות קניין רוחני

33. כל התכנים המופיעים באתר, לרבות: עיצוב, קוד האתר, תכנים, תמונות, איורים וכיוצ"ב (למעט תוכן הגולשים), הינם בבעלות המפעילה והיא בעלת מלוא הזכויות ו/או ההרשאות לעשות שימוש בתוכן זה (להלן: "תכני האתר").

34. חל איסור מוחלט להעתיק בכל דרך שהיא, לשמור, לפרסם או להפיץ את תכני האתר או חלק מהם בין בתמורה ובין שלא בתמורה בין במישרים ובים בעקיפין.

35. כל אדם החש, כי תוכן הנמצא באתר מפר זכויות שלו, מהווה לשון הרע, הינו תוכן פוגעני וכיוצ"ב, רשאי לפנות למפעילה אשר תפעל להסרת התוכן כאמור.

 

דיוור ישיר

36. רישום לאתר מהווה הסכמה לקבלת הודעות בדוא"ל/טלפון נייד של דברי פרסומת וקידום מכירות שונים.

37. תוכלו להסיר את שמכם ופרטיכם מקבלת הודעות פרסום כאמור ע"י משלוח הודעה באמצעות כתובת :  https://www.dos2date.co.il/contact/

 

 

שיפוי ופיצוי

38. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את המפעילה בגין כל נזק, ישיר או עקיף שייגרם לה בשל הפרה הוראות תנאי השימוש כולן או מקצתן, לרבות תביעות צד ג' בשל הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות, הטרדה או כל פעולה אחרת שנעשתה בניגוד לתקנון וגרמה למפעילה נזק כלשהו, ישיר או עקיף.

 

סמכות שיפוט

39. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלה, תהא לבית משפט השלום בראשון לציון או לבית המשפט המחוזי מרכז- בלוד.